تبلیغات
همکلاسی های قدیمی همکلاسی های قدیمی - بازیچه
 

بازیچه

نویسنده: صادق مودی

 

گر به دولت برسی مست نگردی مردی

گر به ذلت برسی پست نگردی مردی

اهل عالم همه بازیچه دست هوسند

گر تو بازیچه این دست نگردی مردی . . .

 

() نظرات