تبلیغات
همکلاسی های قدیمی همکلاسی های قدیمی - سرعــــت گیـــــر های جالــــب
 

سرعــــت گیـــــر های جالــــب

نویسنده: مرتضی معینی

 

کنترل سرعت ماشین ها در کانادا به این گونه است. فکر می کنید چقدر این شیوه موثر باشد؟
مردم نه تنها سرعت خود را کاهش می دهند بلکه سعی می کنند در چاله هم نیفتند.این شیوه کنترل سرعتی است که در حال حاضر در کانادا استفاده می شود و از دوربین های کنترل سرعت، تفنگ های رادار، افسرهای پلیس و … ارزانتر است.

بسیار هوشمندانه است، مخصوصا وقتی آنها هر روز جابه جا می شوند. جالب نیست؟

 

() نظرات