تبلیغات
همکلاسی های قدیمی همکلاسی های قدیمی - مقایسه
 

مقایسه

نویسنده: مصطفی عزیزی

 

 

مقایسه کتابهای درسی قبل و بعد انقلاب 

کتاب های درسی قبل و بعد از انقلاب

و اما بعد از عمل

 

() نظرات