تبلیغات
همکلاسی های قدیمی همکلاسی های قدیمی - شعر پرسپولیسی
 

شعر پرسپولیسی

نویسنده: صادق مودی

 

میان رنگهای باغ هستی 

 فقط قرمز جدا کردن چه زیباست

تورا ای پرسپولیس، محبوب دلها 

 زعمق جان دعا کردن چه زیباست

پس از هر برد وهر پیروزی تو 

 غم دل را رها کردن چه زیباست

ز بهر برد تو بر تیم آبی 

 توکل بر خدا کردن چه زیباست

تو در فوتبال ایران بهترینی 

 تو را سرور صدا کردن چه زیباست


 

() نظرات