تبلیغات
همکلاسی های قدیمی همکلاسی های قدیمی - اتوبانی كه از وسط ساختمان می گذرد!!
 

اتوبانی كه از وسط ساختمان می گذرد!!

نویسنده: حسام سلم آبادی

 

در شهر اوساكا ژاپن اتوبانی وجود دارد كه در طی مسیرش از وسط یك برج 16 طبقه میگذرد. این اتوبان دقیقا از طبقه 5 تا 7 این برج را اشغال كرده است. نام این برج نیز برج دروازه یا گیت تاور میباشد. هنگامی كه سوار آسانسور این برج شوید خواهید دید كه برای طبقه 5 تا 7 هیچ كلیدی وجود ندارد و آسانسور مستقیما از طبقه 4 به طبقه 8 میرود. توافق ساخت بزرگراه و برج به شكل كنونی بعد از 5 سال كشمكش بین شركت سازنده اتوبان و صاحبان زمین های اطراف آن كه حاضر به كوتاه آمدن از مواضع خود نبودند شكل گرفت و این عكسها نتیجه آن شده است.

http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/5/22/184994_443.jpg

http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/5/22/184995_507.jpg

http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/5/22/184996_767.jpg

http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/5/22/184998_937.jpg

http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/5/22/184999_579.jpg

http://www.asriran.com/files/fa/news/1390/5/22/185000_371.jpg

_________________

 

() نظرات