تبلیغات
همکلاسی های قدیمی همکلاسی های قدیمی - عارفانه
 

عارفانه

نویسنده: مرتضی معینی

 
عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو
خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو
قرعه امروز به نام من و فردا دگری
میخورد تیر اجل بر پر و بال من و تو
مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی
گیرم که کل جهان باشد از آن من و تو.

 

() نظرات